sâmbătă, 18 aprilie 2009

ioanvickdrag Va ureaza Paste fericit ! - ioan.victor.dragan@gmail.com

EVANGHELIA ÎNVIERII

via Blogul lui Razvan Codrescu by Razvan Codrescu on 4/18/09
EVANGHELIA CARE SE CITEŞTE
LA SFÎNTA LITURGHIE DIN DUMINICA ÎNVIERII

SFÎNTA EVANGHELIE DUPĂ IOAN – 1, 1-17
(în trei versiuni româneşti*)


1:1.
La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.
Întru'nceput era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul Dumnezeu era.
De-nceput era Cuvîntul şi Cuvîntul era cătră Dumnezău şi Dumnezău era Cuvîntul.
1:2.
Acesta era întru început la Dumnezeu.
Acesta era dintru'nceput la Dumnezeu;
Acesta era de-nceput cătră Dumnezeu.
1:3.
Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.
toate printr'Însul s'au făcut şi fără El nimic nu s'a făcut din ceea ce s'a făcut.
Toate pren El s-au făcut; şi fără de El nu s-au făcut niceuna carea s-au făcut.
1:4.
Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor.
Viaţă era într'Însul şi viaţa era lumina oamenilor.
Întru El viaţă era şi viaţa era lumina oamenilor.
1:5.
Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.
Şi lumina întru întuneric luminează şi întunericul nu a cuprins-o.
Şi lumina luminează întru întunearec, şi întunearecul pre ea nu o apucă.
1:6.
Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan.
Fost-a om trimis de la Dumnezeu; numele lui era Ioan.
Fu om trimis de la Dumnezău, numele lui – Ioan.
1:7.
Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toţi să creadă prin el.
Acesta spre mărturie a venit, să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
Acesta veni spre mărturie, ca să mărturisească pentru Lumină, ca toţi să crează pren el.
1:8.
Nu era el Lumina, ci ca să mărturisească despre Lumină.
Nu el era Lumina, ci să mărturisească despre Lumină.
Nu era acela Lumina, ce pentru ca să mărturisească pentru Lumină.
1:9.
Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume.
Lumina era cea adevărată, Care, venind în lume, luminează pe tot omul.
Era Lumina cea adevărată carea luminează pre tot omul carele vine în lume.
1:10.
În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut.
În lume era şi lumea printr'Însul s'a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut.
În lume era şi lumea pren El s-au făcut, şi lumea pre El nu cunoscu.
1:11.
Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.
Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.
La ale Sale veni, şi cei ai Lui pre El n-au luat.
1:12.
Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu,
Dar celor câţi L-au primit, care cred întru numele Lui, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu,
Iară cîţ L-au luat pre El, deade lor biruinţă fii ai lui Dumnezeu să să facă, celora ce cred întru numele Lui,
1:13.
care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut.
cei ce nu din sânge, nici din voie trupească, nici din vrere bărbătească, ci de la Dumnezeu s'au născut.
Carii nu den sînge, nici den voia trupului, nici den voia bărbatului, ce de la Dumnezeu s-au născut.
1:14.
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi, şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
Şi Cuvântul S'a făcut trup şi S'a sălăşluit întru noi; şi noi am văzutu-I-am slava ca pe slava Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
Şi Cuvîntul trup S-au făcut şi sălăşlui întru noi şi am văzut mărirea Lui, mărire ca Unul Sîngur-Născut de la Tatăl, plin de dar şi de adevăr.
1:15.
Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând: Acesta era despre Care am zis: Cel ce vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era.
Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând: „Acesta era Cel despre Care am zis: Cel ce vine după mine înaintea mea S'a plinit, fiindcă mai înainte de mine era.
Ioan mărturiseşte pentru El şi strigă zicînd: Acesta era Carele am zis: Cela ce denapoia mea e viitoriu înaintea mea s-au făcut, căci întîiul mieu era.
1:16.
Şi din plinătatea Lui noi toţi am luat, şi har peste har.
Şi din plinătatea Lui noi toţi am primit şi har pentru har,
Şi dentru plenirea Lui noi toţi am luat, şi dar pentru dar.
1:17.
Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos.
căci Legea prin Moise s'a dat, dar harul şi adevărul prin Iisus Hristos au venit..."**.
Pentru că Leagea prin Moisi s-au dat, darul şi adevărul pren Iisus Hristos fu.

---------------------------------
* Textul este redat aici în trei versiuni româneşti: cea a ediţiei sinodale din 1994 (cea mai utilizată şi pe care am marcat-o cu bold), cea a ediţiei jubiliare din 2001 (Anania), marcată cu italice, şi cea a Bibliei de la Bucureşti (1688), în transliterarea românească a ediţiei 1988. Am păstrat întocmai ortografia surselor.
** În versiunea Anania, ghilimelele se închid după versetul 18: „... Pe Dumnezeu nimeni niciodată nu L-a văzut; Fiul Cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut".


Gigi a facut legea in celula! "Aici e puscarie, nu bordel! Sa nu mai vad poz...

UN CONDUCATOR LUMINAT,TRECUT PRIN TOATE CELE IN AFARA DE O PUSCARIA ADEVARATA,STIE SA SE COMPORTE CU VIITORII SUPUSI!...IAR SUPUSII S-AU SUPUS IMEDIAT,CA OILE IN TARC!...

Gigi Becali povesteste cum s-a adaptat mediului in care a fost nevoit sa traiasca in ultimele doua saptamani. Patronul Stelei spune ca s-a impus rapid, desi ceilalti detinuti din arestul Directiei de Cercetari Penale erau mai "experimentati". "I-am facut praf la table si i-am pus sa faca flotari!", ...


Google Alert - basarabia moldova alegeri chisinau

=== Google Web Alert for: basarabia moldova alegeri chisinau ===

Basarabia pamant romanesc - campanie de informare - alegeri fraudate!
Comitetul pentru alegeri libere în Republica Moldova, constituit în
Bucuresti, ... solidare cu fraţii din Basarabia * Flux continuu de ştiri
de la Chişinău ...
<http://www.romanism.net/>

Asociaţiile studenţilor basarabeni din România cer invalidarea ...
Asociaţiile studenţilor basarabeni din România cer invalidarea
rezultatului alegerilor din Republica Moldova. Duminica, 12 Aprilie 2009
20:28 ...
<http://www.realitatea.net/asociatiile-studentilor-basarabeni-din-romania-cer-invalidarea-rezultatului-alegerilor-din-republica-moldova_494567.html>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Totalul afișărilor de pagină

Contor securisti si turnatori pe CNSAS

1