duminică, 3 ianuarie 2010

Dreptul de a fi ales - Cazul simptomatic : Remus CERNEA

pDreptul de a fi ales: "ARTICOLUL 37
(1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).

(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României.

ARTICOLUL 16

...
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.


Constituţia României

Curtea Constituţională are obligaţia să-i permită lui Remus Cernea să candideze pentru Camera Deputaţilor. În cazul în care nu o să-i permită suntem deja într-o dictatură a clasei politice. Aceasta a luat în stăpânire Statul şi a închis pentru restul cetăţenilor uşa spre funcţiile publice.

Situaţia este intolerabilă şi n-am auzit niciun politician luând apărarea drepturilor lui Remus Cernea, în primul rând Traian Băsescu. E vorba de principiu nu de persoană. Reforma Statului ar trebui să înceapă cu respectarea drepturilor cetăţenilor.

Pare o glumă eliminarea unui candidat fără şanse. Nu e! E esenţa democraţiei siluită cu bună ştiinţă. Aşa începe orice opresiune, prin încălcări 'legale' ale drepturilor cetăţeneşti.

"

Totalul afișărilor de pagină

Contor securisti si turnatori pe CNSAS

1