miercuri, 23 septembrie 2009

UN RAPORT DE 400 de pagini cu 23 autori luat la misto!

Un raport mult mai amanuntit si bazat pe date si studii aprofundate despre starea natiei este luat la misto de o trupa de bezmetici care nu pot sa citeasca o pagina intreaga fara sa adoarma,daramite cele aproape 400 de pagini sintetizate de 23 de specialisti tineri .... iata pozitia lui Dan SELARU pe aceasta tema:

via România obiectivă by Dan Selaru on 9/22/09
Cât mi-a fost în putinţă ieri am citit din raportul Comisiei Prezidenţială Pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice.

Subiectul raportului, aici e varianta integrală, este drama demografică şi socială pe care o trăim şi care este doar la început. De o importanţă covârşitoare pentru toţi cetăţenii acestei ţări.

Şi cum tratează presa subiectul? Scoate din context două subiecte de tip tabloid, prostituţia şi drogurile şi face din Băsescu prin ricoşeu un susţinător al drogurilor şi legalizării prostituţiei.

În raport este dezincriminat consumul de droguri şi se pune problema unei discuţii serioase pe marginea legalizării prostituţiei. Iar subiectele sunt colaterale şi neimportante în cadrul raportului.

Un blogger ca mine poate să scrie ce vrea, de la cupletele lui Constantin Tănase la economie computaţională sau dilema prizonierului. O instituţie de presă serioasă trebuie să scrie despre faptele importante care se petrec în ţara. Ce se scrie în raport este relevant pentru societate şi aduce atingere oricărui cetăţean. Şi nu-ţi trebuie 5 zile să faci o analiză a celor 382 de pagini.

Capitolele raportului ating veniturile şi sărăcia, soluţii pentru piaţa muncii, protecţia socială, serviciile sociale, grupurile sociale cu risc de excluziune socială şi dezechilibrele demografice. Concluziile esenţiale sunt:

"Capitolele Raportului au relevat, fiecare în parte dar şi împreună problemele sectoriale şi generale ale sistemului de protecţie socială a României enunţate in introducere:
- lipsa de coerenţă instituţională, de viziune şi de planificare strategică pe baza evidenţelor, absenţa monitorizării şi evaluării ca practici de corectare a sistemului
- ineficienţa, risipa, dezechilibrele bugetelor de protecţie socială
- inechităţile multiple şi flagrante în distribuirea resurselor sociale
- riscurile sociale majore prezente şi mai ales viitoare generate de tendinţele de evoluţie a structurii populaţiei a crizei economice, a unor componente ale sistemului de protecţie socială.
"

Printre propunerile pentru rezolvarea acestor probleme găsim:

"Priorităţile în distribuirea şi redistribuirea veniturilor vor trebui mutate pe familiile cu copii şi pe încurajarea intrării pe piaţa muncii a tinerilor şi şomerilor şi rămânerii pe piaţa muncii a celor aflaţi în preajma vârstei de pensionare."

"O lege unică a salariaţilor bugetari este obligatorie pentru a diminua/elimina inechităţile din sistem...Accentul trebuie pus cât mai mult pe performanţă, indiferent de vârstă: la performanţe egale trebuie acordate recompense egale."

"Trebuie să se interzică prin lege acordarea de drepturi salariale proprii de către fiecare putere în parte pentru ea insăşi şi să se impună un control reciproc si mai ales un control public real al acordării drepturilor salariale şi de pensie. Trebui interzisă prin lege orice aprobare a unor cheltuieli bugetare de pensii sau salarii fără acoperirea bugetară pe termen scurt, mediu şi lung certificată de Ministerul Finanţelor Publice sau de o instanţă de decizie specială privind resursele bugetare. Responsabilităţile individuale ale celor care aprobă acordarea de drepturi salariale, pensii sau alte beneficii fără acoperire financiară ar trebui clar reglementată şi sancţionată."

"Crearea a noi locuri de muncă, creşterea angajabilităţii (siguranţei ocupaţiei) prin cursuri de formare profesională şi învăţare continuă, îndepărtarea barierelor de intrare/revenire pe piaţa muncii."

"Reducerea numărului de pensionari (şi implicit a ratei de dependenţă) şi echilibrarea fondului de pensii, eliminarea inechităţilor din sistem prin reducerea pensiilor aberante (exagerat de mari) şi unificarea sistemului public de pensii."

"Măsurile prioritare în domeniul locuinţei şi locuirii trebuie grupate într-o strategie naţională privind accesul la locuinţe şi condiţii de locuire de calitate."

"Este imperativă introducerea unui sistem de servicii de servicii de asistenţă socială primară cu scop de prevenire a apariţiei şi agravării cazurilor sociale încă de la nivel local. În acest sens este necesară o componentă a sistemului de descentralizare financiară care să faciliteze acest proces şi elaborarea unei metodologii capabilă să sustină contractarea serviciilor sociale si dezvoltarea parteneriatului public-privat, acompaniate de evaluari anuale ale rezultatelor si impactului serviciilor oferite beneficiarilor care să se facă de la nivel judeţean şi/sau naţional."

"În condiţiile unei nevoi ridicate de asistenţă medicală (comparativ cu media UE) este necesară reducerea perioadei minime de contribuţie de la 5 ani ( cea mai restrictivă) din UE la maximum 1 an pentru a reduce riscul excluderii sau pierderii calităţii de asigurat. "

"Dezvoltarea unor unităţi şcolare integrate care să deservească microregiuni rurale prin asigurarea transportului pentru preşcolari şi şcolari, inclusiv la nivel secundar superior. - Dezvoltarea (cu prioritate in şcoli din comunităţi dezavantajate, a unor programe naţionale de servicii educaţionale secundare (de tip after school, consiliere si recuperare scolara a elevilor cu risc de abandon) si angajarea de consilieri şcolari, asistenţi sociali si mediatori şcolari pentru susţinerea copiilor din familii aflate în situaţii de risc."

"O populaţie având o stare de sănătate precară amplifică dramatic resursele pe care societatea trebuie să le aloce asistenţei medicale şi celei sociale, în detrimentul altor nevoi ale societăţii iar gradul de participare la activitatea economică este afectat. Reculul natalităţii şi conservarea unui nivel scăzut al acesteia îşi vor arăta cu forţă efectele economice negative în deceniile viitoare prin accentuarea procesului de îmbătrânire demografică şi deteriorarea raportului de dependenţă economică."

"Cea mai importantă dintre recomandările care emană din aceste realităţi şi perspective este nevoia adoptării unor măsuri coerente care să vizeze diminuarea gradului de deteriorare a situaţiei demografice şi, eventual - pe termen lung - o stabilizare a numărului populaţiei (care nu va putea fi decât mai mic în raport cu cel actual). Cel de-al doilea raport al Comisiei, dedicat riscurilor demografice, va trebui să aducă argumente viabile pentru o astfel de intervenţie."

O concluzie interesantă este aceea că gradul de sărăcie al pensionarilor este sub media populaţiei, ca atare este demagogică continua folosire a "dramei pensionarilor", situaţia fiind mult mai gravă în mediul rural şi în rândul agricultorilor.

Raportul prezintă un tablou crunt al realităţilor româneşti şi propune soluţii, majoritatea fără conotaţie electorală. Transpunerea acestora în practică o să necesite o perioadă lungă de timp şi un Guvern dispus să ia măsuri nepopulare.

Mi-a luat sub o oră să scriu toată povestea asta, s-o copiez de fapt. Dar nu e tabloid. Cum merita abordat subiectul? Recunosc că nu este nici pe departe cea mai bună analiză a raportului, pe care nici nu l-am citit. Am avut sub o oră la dispoziţie, atât am reuşit.

Toată lumea o dă înainte cu drogurile, prostituţia şi Băsescu. Ori nu pricep eu ce e important şi ce nu ori nu pricep ei ce e important şi ce nu. Cred că teama presei de a prezenta subiectele în mod serios este nefondată.


Totalul afișărilor de pagină

Contor securisti si turnatori pe CNSAS

1