sâmbătă, 4 februarie 2012

Ioana Diaconescu, Scriitori în Arhiva CNSAS. Intelectuali urmăriţi, arestaţi, condamnaţi, ucişi (1946-1989), Academia Civică, Bucureşti, 2012

În cele 424pagini ale cărţii, autoarea, Ioana Diaconescu, prezintă 21 de studii de cazreferitoare la tot atâţia intelectuali intraţi în malaxorul informativ şicoercitiv al Securităţii. De la tânărul poet Constant Tonegaru, exterminat la33 ani pentru că a ajutat partizanii din munţi, şi până la Vasile Voiculescu,doctorul „fără arginţi” acuzat că a scris poezie mistică, de la rezistenţităcuţi şi demni ca Lucian Blaga şi, prin contrast, până la filosofi şiscriitori care şi-au salvat destinul intelectual rămânând în străinătate,cititorul poate vedea şi judeca destinul culturii într-o vreme de restrişte şiîntr-o ţară înconjurată de gratii.
Autoarea adaugă studiilor sale, ele însele bazatede citate din arhive, încă 79 de documente în facsimil.
Cartea poate fi achiziţionată depe site-ul Fundaţiei Academia Civică.
Pentru cei interesaţi, redau maijos cuprinsul cărţii.
SUMAR
Ceea ce ştiu că trebuie să spun (Înloc de studiu introductiv).......7
„Un filosof mistico-reacţionar”: LUCIAN BLAGA.....................20
Represiunea împotriva rezistenţeianticomuniste din munţi. Un poet erou: CONSTANT TONEGARU .............30
„Un pericol pentru securitatea statului”:VLADIMIR STREINU... 48
„Categoria penală contrarevoluţionar”: VASILEVOICULESCU ...63
Condamnat pentru crima de trădare de patrie.Deţinutul nr. 344/1962: DINU PILLAT..................70
N. STEINHARDT – Deţinutul nr. 13/1960 – „Unelement duşmănos al regimului democrat-popular” ............79
SANDU TUDOR şi mişcarea „Rugul Aprins alMaicii Domnului” ...85
Deţinutul 82/1949: ALEXANDRU MARCU................................93
O crimă cu premeditare: uciderea lui MIRCEA VULCĂNESCU– deţinutul K 9320 ...................101
ION PETROVICI în domiciliu obligatoriu............................108
O fractură a destinului: PETRE ŢUŢEA înîncercuirea Securităţii ...115
PETRE PANDREA în urmărire informativă ............................130
Acţiuni în forţă şi agresiuni: ERNEST BERNEAşi urmărirea informativă ..................143
Arestarea unui partid. Fişă de deţinut:NICOLAE CARANDINO... 154
ŞTEFAN BACIU – Ambasador fără titlu alLiterelor româneşti, urmărit de regimul opresiv........163
MIRCEA ELIADE în obiectivul Securităţii......................174
Instrumentarea dosarului „Chiru”: EMIL CIORANîn atenţia Direcţiei de Informaţii Externe .....198
A. E. BACONSKY şi „diversiunea ideologică însectorul creaţiei literare” (Poeziiarestate)........ 209
MARIN PREDA: „Un scriitor cu atitudineostilă” în dosarul „Editorul” ...................................238
ALEXANDRU IVASIUC şi „minirevoluţiaculturală”.............. 249
Un destin tragic: DAN DEŞLIU ...............................258
Un dosar-problemă: D 120 „Artă/Cultură” .......................266
Alt dosar-problemă: D 131 – Supraveghereainformativă a foştilor deţinuţi politici ..................... 296
Fragmente din „Biblioteca S.R.I.”. Publicaţiiconfiscate, publicaţii arestate odată cu începerea proceselor intentate intelectualilorşi cu încarcerarea acestora în timpul represiunii exercitate de regimulcomunist din România .......... 301
Lista documentelor anexate............................................321
Documente .............................................................327

Totalul afișărilor de pagină

Contor securisti si turnatori pe CNSAS

1