joi, 15 noiembrie 2012

1947 - Legea 363 (Constituirea RPR) | Legislaţie comunistă

1947 - Legea 363 (Constituirea RPR) | Legislaţie comunistă

 SURSA : http://www.comunismulinromania.ro

1947 - Legea 363 (Constituirea RPR)

Email Imprimare PDF
LEGE nr.363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului Român în Republica Populară Română
ART. 1
Adunarea Deputaţilor ia act de abdicarea Regelui Mihai I pentru el şi urmaşii săi.
ART. 2
Constituţia din 1866 cu modificările din 29 Martie 1923 şi acelea din 1 Septemvrie 1944 şi următoarele, se abrogă.
ART. 3
România este Republică Populară.
Denumirea Statului Român este: "Republica Populară Română" (R.P.R.).
ART. 4
Puterea legislativă va fi exercitată de către Adunarea Deputaţilor până la disolvarea ei şi până la alcătuirea unei adunări legislative constituante care se va face la data ce se va fixa de Adunarea Deputaţilor.
ART. 5
Adunarea constituantă va hotărî forma nouei Constituţii a Republicei Populare Române.
ART. 6
Până la intrarea în vigoare a nouei Constituţii puterea executivă va fi esercitată de un prezidiu compus din cinci membri aleşi, cu majoritate, de Adunarea Deputaţilor dintre personalităţile vieţii publice, ştiinţifice şi culturale ale Republicei Populare Române.
ART. 7
Membrii Prezidiumului Republicei Populare Române vor depune în faţa Adunării Deputaţilor un jurământ de credintă poporului după următoarea formă:
"Jur a apăra drepturile şi libertaţile democratice ale Poporului Român şi independenţa şi suveranitatea Republicei Populare Române, precum şi legile sale"
ART. 8
În termen de trei zile dela apariţia prezentei legi, funcţionarii publici vor depune jurământul de credinţă.
Formula jurământului pentru funcţionarii publici:
"Jur de a fi credincios poporului şi de a apăra Republica Populară Română împotriva duşmanilor dinafară şi dinăuntru".
"Jur a respecta legile Republicei Populare Române şi de a păstra secretul în serviciu".
Pentru armată, grăniceri şi jandarmi, forma jurământului este:
"Jur de a fi credincios poporului şi de a a apăra Republica Populară Română împotriva duşmanilor dinafară şi dinăuntru".
"Jur de a respecta legile Republicei Populare Române şi de a păstra secretul în serviciu".
"Jur supunere legilor şi regulamentelor în toate ocaziile".
ART. 9
Promulgarea prezentei legi se face de către preşedintele Consiliului de Miniştri.
Această lege s'a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinta dela 30 Decemvrie, anul 1947 şi s'a aprobat în unanimitate de două sute nouă zeci şi cinci voturi.
Preşedinte,
Mihail Sadoveanu
Secretar,
Stelian Morariu 
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial.
Dată în Bucureşti, la 30 Decemvrie 1947.
Preşedintele Consiliului de Miniştri
Dr. Petru Groza
Ministrul justiţiei
Lucreţiu Pătrăşcanu  

Imnurile României comuniste

Imnurile României comuniste

SURSA :  http://www.comunismulinromania.ro

Zdrobite cătuşe
(1948 – 1953)
Zdrobite cătuşe în urmă rămân
În frunte-i mereu muncitorul,
Prin lupte şi jertfe o treaptă urcăm,
Stăpân pe destin e poporul
Trăiască, trăiască Republica noastră,
În marş de năvalnic şuvoi;
Muncitori şi ţărani şi ostaşi
Zidim România Republicii noi.
În lături cu putredul vechi stăvilar
E ceasul de sfântă’ncordare
Unirea şi pacea şi munca-i stegar’
Republicii noi populare.
(Versuri: Aurel Baranga; muzica: Matei Socor)

 Te slăvim, Românie!
(1953 – 1977)
Te slăvim, Românie, pământ părintesc
Mândre plaiuri sub cerul tău paşnic rodesc
E zdrobit al trecutului jug blestemat
Nu zadarnic, străbunii eroi au luptat
Astăzi noi împlinim visul lor minunat.
Puternică, liberă,
Pe soartă stăpână
Trăiască Republica Populară Română
Înfrăţit fi-va veşnic al nostru popor
Cu poporul sovietic eliberator.
Leninismul ni-e far şi tărie si avânt
Noi urmăm cu credinţă
Partidul ne-nfrânt,
Făurim socialismul pe-al ţării pământ.
Puternică, liberă,
Pe soartă stăpână
Trăiască Republica Populară Română
Noi uzine clădim, rodul holdei sporim
Vrem în pace cu orice popor să trăim
Dar duşmanii de-ar fi să ne calce în prag
Îi vom frânge în numele a tot ce ni-e drag
Înălţa-vom spre glorie al patriei steag
Puternică, liberă,
Pe soartă stăpână
Trăiască Republica Populară Română
(Versuri: Eugen Frunză, Dan Deşliu; muzica: Matei Socor) 

                                                                 NU CRED CA IN 77 SE MAI CANTA ACEST IMN !


Trei culori
(1977 – 1989)
Trei culori cunosc pe lume,
Amintind de-un brav popor,
Ce-i viteaz, cu vechi renume,
În luptă triumfător.
Multe secole luptară
Străbunii noştri eroi,
Să trăim stăpîni în ţară,
Ziditori ai lumii noi.
Roşu, galben şi albastru
Este-al nostru tricolor.
Se înalţă ca un astru
Gloriosul meu popor.
Suntem un popor în lume
Strîns unit şi muncitor,
Liber, cu un nou renume
Şi un ţel cutezător.
Azi partidul ne uneşte
Şi pe plaiul românesc
Socialismul se clădeşte,
Prin elan muncitoresc.
Pentru-a patriei onoare,
Vrăjmaşii-n luptă-i zdrobim.
Cu alte neamuri sub soare,
Demn, în pace, să trăim.
Iar tu, Românie mîndră,
Tot mereu să dăinuieşti
Şi în comunista eră
Ca o stea să străluceşti. 

(versurile adaptate ale unui cântec patriotic, pe muzica lui Ciprian Porumbescu).

Totalul afișărilor de pagină

Contor securisti si turnatori pe CNSAS

1