sâmbătă, 16 ianuarie 2010

'PRIMA PAGINA - Radio R Romania, Romania la tine acasa' - www_radior_eu

www.asiiromani.com - agentia de stiri a romanilor de pretutindeni

Niste palmasi ziaristi....se lupta cu proprietarii smeckeri de la ZIUA .....Modelul este perfect


Niste palmasi ziaristi au prestat pentru smeckeri si au scris despre alti smeckeri, numai despre cei care i-au patronat  nu au scris . Acum scriu profesionist plangeri la Tribunal impotriva societatii comerciale ZIUA SRL,declarata in insolventa dupa 7 ianuarie 2010.Modelul se poate prelua pentru ca smeckeri - patroni sunt peste tot in Romania lor si in Romania noastra......

 =======================================================================
DOMNULE PREŞEDINTE,

Cerere

Subsemnatul xxxxxxxxxxxxxxx, posesor al C.I.   xxxxxxxxxxxxxx, angajat al SC ZIUA SRL -  persoană juridică cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Mille, nr.17, sector 1, CUI 13993798, J40/6170/2001 -  conform Contractului individual de muncă nr. xxx din xxx, în prezent în funcţia de xxxxxxxxxxxxxxxx , domiciliat în xxxxxxxxx, formulez prezenta cerere, prin care solicit:
1 – Să constataţi că salariul înscris în Carnetul de muncă este diferit de cel la care am dreptul conform Codului Muncii, Contractului Colectiv de muncă pe ramura mass-media, studiilor absolvite şi postului pe care îl ocup.

2 – Să obligaţi angajatorul la rectificarea în Carnetul de muncă, în sensul înscrierii salariului minim brut pe ramura mass-media, aferent studiilor superioare absolvite şi postului pe care îl ocup (adică xxxxx de ron în loc de 750 ron);

3 – Să obligaţi angajatorul la acordarea retroactiv, pe ultimele 36 de luni, a diferenţei dintre salariul plătit pe Carnetul de munca şi cel minim pe ramura mass-media, aferent studiilor superioare absolvite şi postului pe care îl ocup (adică xxxxx de ron).

4 – Să obligaţi angajatorul SC ZIUA SRL la plata retroactivă pe ultimele 36 de luni a obligaţiilor către Bugetul asigurărilor sociale aferente salariilor la care eram îndreptăţit, conform legii şi Contractului Colectiv de muncă pe ramura mass-media, precum şi mărirea corespunzătoare a punctului de pensie;

5 – Să obligaţi angajatorul să elibereze documentele necesare completării declaraţiilor rectificative către Agenţia Naţională de Administare Fiscală pe ultimele 36 de luni în conformitate cu salariul minim la care eram îndreptăţit;

6 – Să dipuneţi acordarea de daune, cu titlu de prejudiciu moral, pentru neplata salariului conform drepturilor garantate de lege şi de Contractul Colectiv de muncă pe ramura mass-media la care angajatorul SC ZIUA SRL este parte – în cuantum de 100.000 ron;
Motivele acţiunii
În fapt,
sunt angajat al SC ZIUA SRL, în funcţia de xxxxxxxxxxxxxx, în baza Contractului de muncă xxxxxxxxxxxxxx, modificat conform înscrierilor din Carnetul de muncă, şi am o vechime în muncă de xxxxxxxxx de ani . Deşi am adus în repetate rânduri la cunoştinţa angajatorului faptul că sunt absolvent de studii superioare, în mod constant, uneori prin acţiuni de descurajare, angajatorul a refuzat să înscrie în carnetul de muncă salariul minim  conform contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi cel pe ramura mass-media pe care angajatorul şi l-a asumat, şi în concordanţă cu studiile şi cerinţele postului pe care îl ocup.
In prezent, salariul meu pe Carnetul de munca este de 750 ron brut. |n conformitate cu prevederile Codului muncii, Nomenclatorului de meserii (cod CAEN xxxxxxx), Contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi a Contractului colectiv de muncă pe ramura mass-media, la care SC ZIUA SRL este parte, salariul minim pe care angajatorul ar fi trebuit să-l înscrie în Carnetul de muncă este de xxxxxxxxxx de ron. Suma de xxxxxxx de ron reprezintă salariul minim economie (600 ron) indexat cu coeficientul 2 aferent studiilor superioare de lungă durată, indexat cu un spor minim de 25% prevăzut în Contractul Colectiv de muncă pe ramura mass-media şi un un alt coeficient de 25% aferent vechimii în muncă de peste 20 de ani.
Situaţia mai sus descrisă se perpetuează, din vina angajatorului, de la angajare până în prezent. Insă, în cererea pe care o înaintăm onoratei instanţe ne raportăm doar la termenul legal de prescripţie de 3 ani (36 de luni).
In baza art. 286 din Codul Muncii, solicităm judecarea şi soluţionarea cererii cu maximă celeritate întrucât angajatorul a solicitat şi a obţinut într-un termen extrem de scurt intrarea sa în insolvenţă (sentinţa dată la 11.01.2010 în dosarul nr. 512/3/2010 de pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Comercială), în condiţiile în care are de achitat către mine alte creanţe izvorâte din contractul de drept de autor în valoare de peste xxxxxxxxx de ron  (pentru perioada octombrie 2009 – prezent), iar către stat a obligaţiilor privind plata către Bugetul asigurărilor sociale.
In drept,
- art 281, art. 283, alin1, lit c din Codul Muncii,
- Contractul colectiv de muncă la nivel  naţional
- Contractul Colectiv de muncă pe ramura mass-media şi actele adiţionale la acesta
- Nomenclatorul de meserii
- Contractul de muncă semnat între angajat şi angajator

Anexez prezentei următoarele probe – înscrisuri în copie

- Contractul de muncă nrxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Carnetul de muncă
- Contractul Colectiv de muncă pe ramura mass-media şi actele adiţionale subsecvente
- Sentinţa completului Secţiei a VII-a Comercială a Tribunalului Bucureşti pronunţată la data de 11.01.2010 în dosarul nr. 512/3/2010
Prezenta plângere o depunem în doua exemplare, unul pentru instanţă şi unul pentru comunicare.
Data 14.01.2010
DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI BUCURESTI – SECTIA LITIGII DE MUNCA”.

=========================================================================
"Dosarul de faliment cuprinde si documente pe care directorul general Mihai Palsu, actualul administrator special, n-ar fi vrut sa ajunga sub ochii subalternilor. Cea mai mare surpriza a angajatilor a fost cand au descoperit ca seful lor si-a luat salariul intreg pe octombrie, cel de 210 milioane de lei vechi, in timp ce ei nu si-au primit nici acum drepturile de autor pe octombrie, noiembrie si decembrie. Mai mult, in timp ce subalternii incasau cu taraita doar banii de pe cartea de munca, directorul general a mai ridicat in noiembrie 50 de milioane..... Si au cautat numele celor 210 angajati, cifra avansata de directorul general. N-au gasit decat vreo 120, dar au observat o groaza de nume de care n-au auzit in viata lor. La fel s-au intrebat cum e cu cele 26 de masini de pe inventar, cand de fapt ei au 18...." scrie Tiberiu Lovin pe blogul sau  REPORTER VIRTUAL.


Orice faliment este insotit de astfel de escrocherii ale administratorilor, palmasii se complac, din diferite motive cu astfel mizerii si ilegalitati,  pana in ziua funesta a punerii lacatului pe usa ....Organismele statului nu se implica pentru ca se fac ca nu vad porcariile pentru ca sunt fie mituite, fie santajate.Baietii astia revoltati de la ZIUA trebuie sa fie uniti si sa participe la toate fazele judiciare ale insolventei pentru ca bunurile mobile inventariabile pot sa dispara in ceata chiar daca ei au un  oarecare drept de preemptiune asupra valorii lor .....

Totalul afișărilor de pagină

Contor securisti si turnatori pe CNSAS

1